โกดังสำเร็จรูป HW-C

HW-C ความกว้าง 4-15 เมตรไม่มีเสากลาง
Happy Warehouse แบบ Cold Form เหล็กกาวาไนช์ หรือเหล็กรีดเย็น เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-6 เมตร ช่วงเสาห่าง 2 เมตร ความกว้างของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ไม่สามารถมีชั้นลอยหรือเครนได้

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพธ์